Exposition Updated – Mai 2019

Frederic Caillard & Christine Liebich – Lieu d’Europe, Strasbourg – Mai 2019. Commissariat: Kartier Nord. Jusqu’au 2 Juin. 

 

(c) Bernard Irrmann